Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Οι δημόσιες συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενο μέρος είναι το Δημόσιο υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Διαβαστε Περισσοτερα >