Διαδικασία σε διαγωνισμό προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναστολής.

Διαβαστε Περισσοτερα >

Διαδικασία σε διαγωνισμό με προϋπολογισμό μέχρι 60.000ευρώ

Η Ένσταση του οικονομικού φορέα εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής ή της απόρριψής της.

Διαβαστε Περισσοτερα >