Υπολογιστικές εφαρμογές, παραβόλων και προθεσμιών

Ο αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών και παραβόλων είναι απολύτως ενδεικτικός. Το αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται πάντα και με μη αυτόματο υπολογισμό.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Υπολογισμός προϋπολογισμού διαγωνισμού αφαιρουμένου ΦΠΑ 24%

Υπολογισμός παραβόλου προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ
Για διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω των 30.000 ευρώ

Το ελάχιστο ποσό παραβόλου είναι 600 ευρώ και το ανώτερο 15.000 ευρώ

Υπολογισμός παραβόλου ενστάσεως

Υπολογισμός παραβόλου αιτήσεως αναστολής/ακύρωσεως κατά αποφάσεως της ΕΑΔΗΣΥ

Το ελάχιστο ποσό παραβόλου είναι 500 ευρώ και το ανώτερο 5.000 ευρώ

Το ½ του παραβόλου καταβάλλεται με την κατάθεση της αιτήσεως

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Αν η τελευταία ημέρα  της προθεσμίας είναι Σάββατο ή Κυριακή το πρόγραμμα αυτόματα αναγράφει ως καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα.  Αυτό δεν γίνεται για τις υπόλοιπες αργίες (25η Μαρτίου, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ). Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι επίσημη αργία ο χρήστης πρέπει να υπολογίσει ως καταληκτική ημερομηνία την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Υπολογισμός προθεσμίας προσφυγής κατά διακήρυξης

Υπολογισμός προθεσμίας κατά απόφασης του διαγωνισμού

Υπολογισμός προθεσμίας ενστάσεως για διαγωνισμούς με προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ

ΕΞΑΙΡΕΤΕΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

 • 25η Μαρτίου
 • 28η Οκτωβρίου
 • 1η Ιανουαρίου
 • 6η Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Μεγάλο Σάββατο
 • Δευτέρα του Πάσχα
 • 1η Μαΐου
 • Ημέρα του Αγίου Πνεύματος
 • 15η Αυγούστου
 • 25η Δεκεμβρίου
 • 26η Δεκεμβρίου
 • Κυριακές
 • Σάββατο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάσει του άρθρου 14 του Ν. 3944/2011 το Σάββατο θεωρείται εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση προθεσμιών καθοριζόμενων σε ημέρες, μήνες ή έτη το Σάββατο προσμετράται εφόσον αποτελεί την πρώτη ημέρα ή παρεμβάλλεται στην προθεσμία. Στην περίπτωση δε που το Σάββατο αποτελεί την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, αυτή λήγει την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας.